O Blog não é mais atualizado!

O Blog não é mais atualizado!

Postagens populares

03 fevereiro 2009

Astroboy


01 - Astroboy
02 - Atom no warutsu [Atom's Waltz]
03 - Kagaku seishuu Choukan- Ochanomizu-hakase [Head of Science Ministry- Professor Teawater]
04 - Tenba-hakase no yokubou [Professor Pegasus' Ambition]
05 - Daitokai no kage [Shadow of the Metropolis]
06 - Porisu shutsudou [Police going out]
07 - Kanashiki Eiyuu [The sorrowful hero]
08 - Uran no warutsu [Uran's waltz]
09 - Uchuutei hasshin [The Space craft launches]
10 - Danpen ka shita kairo [The circuit changes]
11 - Skipu run run [Skip run run]
12 - Koto jigen he [To a different dimension]
13 - Hisou [Tragic]
14 - chijou saidai no Robotto [The greatest robot of the land]
15 - Battoru Firudo [Battle Field]
16 - Ikyou he [To a strange land]
17 - Koraaru [Choral]
18 - Uran no warutsu (Shouhen sei han) [Uran's Waltz (short version)]
19 - Ikyou he (shouhen sei han) [To a strange land (short version)]
20 - Atomu no Warutsu (shouhen sei han) [Atom's Waltz (short version)]


Download

Nenhum comentário: